Çevre ve mücadele

iklim değişikliğine karşı

Güçlendirmek

gençlerin istihdam edilebilirliği

dijital adresleme

geliştirme yoluyla dönüşüm

Proje seçilen önceliklere nasıl hitap ediyor?

The EU wants to make the European continent climate neutral by 2050. We aim to empower youth related persons/organizations and their businesses for cyclical activities by promoting a productive economic system.
The transition to a circular economy will not only contribute to the solution of the climate crisis, but will also provide young people with a range of green sectoral skills. Our project will bring together partners from different EU countries to create products that will provide young people with the sectoral skills necessary for a circular economy. The project will promote the creation of sustainable societies by training youth professionals and youth through virtual courses.

Ulaşmak istediğiniz hedefler nelerdir?

The project provides opportunities for young people to gain new knowledge about economics, design and business models, as well as using them to develop circular economy skills. The project promotes cross-sectoral cooperation by increasing the green skills of young people necessary for the transition to a circular economy. In breaking the pressure of COVID-19 on economies and employment, the circular economy can offer a solution that will open the door to green jobs. Our aim is to equip low-skilled youth with circular economy skills through learning methods based on digital tools and gamification.

 • Döngüsel ve yeşil becerilere sahip gençlerin girişimciliğini, sosyal girişimciliğini ve aktif vatandaşlığını teşvik etmek
 • Döngüsel faaliyetlerin toplumda yaygınlaşması için farkındalık yaratmak
 • Döngüsel ekonomi eğitimleri yürütmeleri için genç işletmecilere yaygın öğrenme araçları sağlamak
 • Düşük vasıflı gençleri döngüsel becerilerle donatarak istihdam fırsatlarını artırmak
 • Döngüsel becerilerin kazanılması için dijital ve oyunlaştırmaya dayalı yenilikçi araçlar/materyaller üretmek
 • Gençlik kuruluşlarını, işletmeleri ve üniversiteleri daha döngüsel faaliyetlerde bulunmaya teşvik etmek
 • Döngüsel ekonomi el kitabı: Genç operatörler için yaygın öğrenme materyali ve hedef grupların döngüsel ve yeşil becerilerini geliştirecek.
 • 3 modül döngüsel ekonomi ve yeşil beceriler sanal kursu
 • Sanal kurslara katılan 500 kişi (her ülkeden 100 kişi)
 • Döngüsel ekonomi eğitici kaçış odaları oyunu: Gençlerin hem eğlenip hem de kendi kendilerine öğrenmelerini sağlayan 6 farklı senaryoya sahip döngüsel ekonomi oyunu üretilmiştir.
 • Oyunlar için kullanıcı kılavuzu/talimatları, QR kodları ve ipuçları
 • Tüm ortakların ülkelerinde 6 çoğaltıcı etkinlik
 • Proje sonuçlarının 240 alıcısı çoğaltıcı olaylarla sonuçlanır (gençler/gençlik operatörleri)
 • Yerel proje faaliyetleri aracılığıyla eğitilen 150 gençlik uzmanı (her ülkeden 25 kişi)
 • Proje bilgilerini içeren çevrimiçi/bulut klasörleri (Google Drive, yandex Drive vb.)
 • Proje sunumu; sonuçların dağıtımı ve kullanımı için yaygınlaştırma paketi (proje web sitesi, sosyal medya hesapları, logo, 6 aylık dönemlerde 4 bülten, her ülkede 2 basın bülteni, broşürler)
 • Bu iş paketinde, yönetim araçları, ulusötesi proje toplantıları ve sözleşmeler (proje yönetim planı, iletişim planı, kalite planı ve izleme değerlendirme stratejisi, risk planı, aylık eylem planları, yaygınlaştırma ve sürdürülebilirlik planı, 4 ulusötesi toplantı ve bunların gündem ve tutanakları) yer almaktadır. toplantılar)
 • Kaliteli istihdam için gençlerin gelişmiş yeşil ve döngüsel becerileri.
 • Düşük vasıflı gençlerin istihdam becerileri güçlendirildi.
 • İklim değişikliği ile mücadelede hedef grupların aktif vatandaşlık ve sosyal girişimcilik özellikleri artmıştır.