Aplinka ir kova

prieš klimato kaitą

Stiprinant

jaunų žmonių įsidarbinimo galimybes

Kreipimasis į skaitmeninį

transformacija per vystymąsi

Kaip projekte atsižvelgiama į pasirinktus prioritetus?

The EU wants to make the European continent climate neutral by 2050. We aim to empower youth related persons/organizations and their businesses for cyclical activities by promoting a productive economic system.
The transition to a circular economy will not only contribute to the solution of the climate crisis, but will also provide young people with a range of green sectoral skills. Our project will bring together partners from different EU countries to create products that will provide young people with the sectoral skills necessary for a circular economy. The project will promote the creation of sustainable societies by training youth professionals and youth through virtual courses.

Kokius tikslus norėtumėte pasiekti?

The project provides opportunities for young people to gain new knowledge about economics, design and business models, as well as using them to develop circular economy skills. The project promotes cross-sectoral cooperation by increasing the green skills of young people necessary for the transition to a circular economy. In breaking the pressure of COVID-19 on economies and employment, the circular economy can offer a solution that will open the door to green jobs. Our aim is to equip low-skilled youth with circular economy skills through learning methods based on digital tools and gamification.

 • Skatinti jaunų žmonių, turinčių žiedinių ir žaliųjų įgūdžių, verslumą, socialinį verslumą ir aktyvų pilietiškumą
 • Didinti informuotumą, kad cikliška veikla plačiai paplito visuomenėje
 • Teikti neformalaus mokymosi priemones jaunimo operatoriams žiedinės ekonomikos mokymams vesti
 • Didinti įsidarbinimo galimybes žemos kvalifikacijos jaunimui suteikiant cirkuliacinių įgūdžių
 • Sukurti naujoviškus įrankius/medžiagas, pagrįstas skaitmeniniu ir žaidimu, skirtu žiediniams įgūdžiams įgyti
 • Skatinti jaunimo organizacijas, įmones ir universitetus užsiimti daugiau žiedine veikla
 • Žiedinės ekonomikos vadovas: neformalioji mokymosi medžiaga jaunimo operatoriams ir ugdys tikslinių grupių žiedinius ir ekologiškus įgūdžius.
 • 3 žiedinės ekonomikos ir žaliųjų įgūdžių virtualių kursų moduliai
 • 500 žmonių dalyvauja virtualiuose kursuose (100 iš kiekvienos šalies)
 • Žiedinės ekonomikos edukacinis pabėgimo kambarių žaidimas: sukurtas žiedinės ekonomikos žaidimas su 6 skirtingais scenarijais, leidžiantis jauniems žmonėms smagiai praleisti laiką ir mokytis patiems.
 • Vartotojo vadovas/instrukcijos, QR kodai ir žaidimų patarimai
 • 6 dauginimo įvykiai visose partnerių šalyse
 • 240 projekto rezultatų gavėjų multiplikatoriuose (jaunimas / jaunimas operatoriai)
 • 150 jaunimo ekspertų (po 25 žmones iš kiekvienos šalies) mokėsi per vietos projekto veiklą
 • Internetiniai/debesų aplankai su projekto informacija („Google“ diskas, „Yandex“ diskas ir kt.)
 • Projekto pristatymas; sklaidos paketas rezultatams platinti ir naudoti (projekto svetainė, socialinės žiniasklaidos paskyros, logotipas, 4 biuleteniai per 6 mėnesius, 2 pranešimai spaudai kiekvienoje šalyje, brošiūros)
 • Šiame darbo pakete valdymo priemonės, tarptautiniai projektų susitikimai ir sutartys (projekto valdymo planas, komunikacijos planas, kokybės planas ir stebėsenos vertinimo strategija, rizikos planas, mėnesiniai veiksmų planai, sklaidos ir tvarumo planas, 4 tarptautiniai susitikimai ir jų darbotvarkė bei protokolai). susitikimai)
 • Ugdyti žaliuosius ir žiedinius jaunų žmonių įgūdžius kokybiškam užimtumui.
 • Sustiprinti žemos kvalifikacijos jaunimo įsidarbinimo įgūdžiai.
 • Kovojant su klimato kaita išaugo tikslinių grupių aktyvaus pilietiškumo ir socialinio verslumo ypatybės.