Aplinka ir kova

prieš klimato kaitą

Stiprinant

jaunų žmonių įsidarbinimo galimybes

Kreipimasis į skaitmeninį

transformacija per vystymąsi

Kaip projekte atsižvelgiama į pasirinktus prioritetus?

The EU wants to make the European continent climate neutral by 2050. We aim to empower youth related persons/organizations and their businesses for cyclical activities by promoting a productive economic system.
The transition to a circular economy will not only contribute to the solution of the climate crisis, but will also provide young people with a range of green sectoral skills. Our project will bring together partners from different EU countries to create products that will provide young people with the sectoral skills necessary for a circular economy. The project will promote the creation of sustainable societies by training youth professionals and youth through virtual courses.

Kokius tikslus norėtumėte pasiekti?

The project provides opportunities for young people to gain new knowledge about economics, design and business models, as well as using them to develop circular economy skills. The project promotes cross-sectoral cooperation by increasing the green skills of young people necessary for the transition to a circular economy. In breaking the pressure of COVID-19 on economies and employment, the circular economy can offer a solution that will open the door to green jobs. Our aim is to equip low-skilled youth with circular economy skills through learning methods based on digital tools and gamification.

 • Skatinti jaunų žmonių, turinčių žiedinių ir žaliųjų įgūdžių, verslumą, socialinį verslumą ir aktyvų pilietiškumą
 • Informuotumo didinimas, kad cikliška veikla taptų plačiai paplitusi visuomenėje
 • Sukurti neformaliojo mokymosi priemones, skirtas jaunimo veiklos vykdytojams, kad jie galėtų vesti mokymus apie žiedinę ekonomiką
 • Didinti įsidarbinimo galimybes mažai kvalifikuotam jaunimui suteikiant žiedinės ekonomikos įgūdžių
 • Sukurti inovatyvias skaitmenines ir žaidybinimu pagrįstas priemones ir (arba) mokymo(si) medžiagą, skirtą žiedinių įgūdžių įgijimui
 • Skatinti jaunimo organizacijas, įmones ir universitetus įsitraukti į žiedinę veiklą
 • Žiedinės ekonomikos vadovas: Neformaliojo mokymosi medžiaga, skirta jaunimui. Tikslas - ugdyti tikslinių grupių žiedinės ir žaliosios ekonomikos įgūdžius.
 • 3 moduliai virtualių žiedinės ekonomikos ir žaliųjų įgūdžių kursų
 • 500 žmonių, dalyvaujančių virtualiuose kursuose (po 100 iš kiekvienos šalies)
 • Žiedinės ekonomikos edukacinis pabėgimo kambarių žaidimas: sukurtas žiedinės ekonomikos žaidimas su 6 skirtingais scenarijais, leidžiantis jaunimui smagiai praleisti laiką ir mokytis patiems.
 • Vartotojo vadovas / instrukcijos, QR kodai ir patarimai žaidimams
 • 6 sklaidos renginiai visose partnerių šalyse
 • 240 projekto auditorijos atstovų sklaidos renginiuose (jaunimas ir (arba) jaunimo veiklos vykdytojai)
 • 150 darbos su jaunimo ekspertų (po 25 žmones iš kiekvienos šalies), apmokytų vykdant vietines projekto veiklas
 • internetiniai/ debesų aplankai su projekto informacija (Google drive, yandex drive ir kt.)
 • Projekto pristatymas; įrankiai sklaidai (projekto internetinė svetainė, socialinės žiniasklaidos paskyros, logotipas, 4 naujienlaiškiai per 6 mėnesius, 2 pranešimai spaudai kiekvienoje šalyje, brošiūros)
 • Vadybos priemonės, tarptautiniai projekto susitikimai ir sutartys (projekto valdymo planas, komunikacijos planas, kokybės planas ir stebėsenos vertinimo strategija, rizikos planas, mėnesio veiksmų planai, sklaidos ir tvarumo planas, 4 tarptautiniai susitikimai ir šių susitikimų darbotvarkės bei protokolai)
 • Ugdomi žalieji ir žiediniai jaunimo įgūdžiai, reikalingi kokybiškam įsidarbinimui.
 • Stiprinami mažai kvalifikuoto jaunimo įsidarbinimo įgūdžiai.
 • Išaugo tikslinių grupių aktyvaus pilietiškumo ir socialinio verslumo bruožai kovojant su klimato kaita.