Partnerské organizácie

Prezentácia organizácie

VsI Inovaciju biuras (Inovačný úrad) vytvára podporné prostredie pre aktivitu, kreativitu a inovácie ľudí. Hoci sa Innovation Office zameriava predovšetkým na kreativitu a podnikanie, organizácia povzbudzuje ľudí, aby boli aktívni v mnohých oblastiach, pretože inovácie sa môžu rozvíjať iba vtedy, ak má človek otvorenú myseľ a široký rozhľad, najmä je to dôležité nielen v bežnom podnikaní, ale aj v sociálnom podnikaní. Innovation Office má 6 rokov a už je implementovaný/implementuje približne 80 rôznych projektov financovaných EÚ, ako napríklad „Začnite podnikať hneď teraz!“, „Nápady do praxe: Podnikanie pre pracovníkov s mládežou na základe potrieb miestnej ekonomiky“, „Súťaž „Vytvoriť kraj “ (medzinárodný názov „pre vytvorenie regiónu“, ktorý je prispôsobený národným členským štátom), „inšpirované včelami“, „vytvoriť pre región“ atď..

Aktivity a odbornosť organizácie v oblastiach relevantných pre projekt a zručnosti kľúčových ľudí zapojených do projektu

Innovation Office funguje ako inkubátor dobrých nápadov, podporuje podnikanie mladých ľudí, prevádzkuje také dlhodobé projekty ako Online Youth Newspaper Eurappeal.eu/Youthexpress.eu, databáza odborných článkov ScholarArticles.net, sociálne podnikanie Relative Art (www.artimasmenas.lt ). Ďalšie projekty dobrých nápadov sú v štádiu vývoja. Tu v inkubátore mladí ľudia pracujú na svojich spoločných podnikateľských nápadoch, osobných projektoch a realizujú ich. V tomto prípade sa učia praxou. Organizácia pracuje s mládežou, nabáda ju, aby skúšala nové veci a získavala skutočné skúsenosti prostredníctvom stáží alebo dobrovoľníctva.

Innovation Office encourages people to make changes step-by-step, in order to grow innovations inside themselves. Our organization consists of very enthusiastic members, other people (more than 200) are involved in organization activities in non-formal way. Institution has flat organizational structure with elements from team and network organizations. While developing different projects, Innovation Office has very good connections with different types of organizations both national and international: NGOs, different kind of associations, universities, public bodies, companies, adult education institutions, etc.
Rasa Žilionė - director of VsI Inovaciju biuras, is Master of Management and Business Administration (2006), Bachelor of Information Technology (2004), Bachelor of Management and Business Administration (2003), PhD studies at Kaunas University of Technology.

Hlavnými oblasťami výskumu R. Žilionė sú inovácie služieb, riadenie vzťahov s klientmi, sociálne médiá. R. Žilionė má skúsenosti s vývojom a implementáciou rôznych projektov, národných aj medzinárodných (spolufinancovaných z programov Erasmus+, Grundtvig, Leonardo da Vinci, NordPlus, Európa pre občanov a iných zdrojov financovania), školiteľ podnikania, expert na e- učenie. Vaidas Žilionis - magister informatiky (2006), bakalár informačných technológií (2004). Má skúsenosti s informačnými a komunikačnými technológiami, preto je zodpovedný za IKT projekty. V. Žilionis má obrovské skúsenosti s prácou na rôznych projektoch súvisiacich s IKT a vývojom webu.

Gamifikácia, digitalizácia a praktické nástroje na rozvoj zručností v oblasti obehovej ekonomiky

Loader
("Evelina Šidagytė works as project coordinator at VsI Inovaciju biuras and as medical psychologist in mental health care area. She has a Master degree in Psychology (2016, Vilnius University) and experience in various projects, which are mostly oriented into solving social issues (coordinator, researcher at Erasmus + educational project 'Apprentice Preparation Training – New Approaches in Managing the Transition from Education to Employment', psychologist at ESFA project „Discover Yourself“ (individual consultations and assessment for young people for a profession or job choice), individual psychological counselling for people who are experiencing a psychological crisis at Crisis Intervention Centre and Health Care Center, psychologist at school (responsible for psychological well-being at school, professional orientation, psychological assessment and counselling)").